Bild ArtNr Bezeichnung Bestellen
no image 'Magnetruhrer'515511 Magnetrührer
Heidolph-MR-Hei-Tec
737.00
515512 Magnetrührer
Heidolph-MR-Hei-Connect
971.00
515513 Magnetrührer
Heidolph-MR-Hei Standard mit Heizung
634.00
no image 'Heidolph'515588 Heidolph Kontaktthermometer
EKT Hei-Con (V2A)
361.00
541011 Reagenzglasschüttler
Heidolph - Reax-Top
287.00
541012 Reagenzglasschüttler
Heidolph - Reax-control
414.00
541014 Reagenzglasschüttler
Heidolph - Multi Reax, für bis zu 26 Gefäße
1,331.00
541020 Schüttler - Heidolph
Titramax 100 f. 4 Titerplatten, Orbit 1,5mm
898.00
541021 Schüttler - Heidolph
Titramax 101 f. 4 Titerplatten, Orbit 3mm
898.00
541022 Schüttler - Heidolph
Titramax 1000 f. 6 Titerplatten, Orbit 1,5mm
1,075.00
541023 Schüttler - Heidolph
Rotamax 120 - rotierend
995.00
541024 Schüttler - Heidolph
Unimax 1010 - rotierend
1,536.00
541025 Schüttler - Heidolph
Unimax 2010 - rotierned
2,214.00
541026 Schüttler - Heidolph
Duomax 1030 - wippend
1,426.00
541027 Schüttler - Heidolph
Polymax 1040 - taumelnd
1,444.00
541028 Schüttler - Heidolph
Polymax 2040 - taumelnd
2,367.00